Yeni Haberler
recent

Dünyayı Yöneten Aileler ve Güçler

Dünya Ekonomisine Yön Veren Aileler ve Gizli Güçler
Dünyayı yöneten gerçekte kimler? Gerçekten böyle bir gizli topluluk var mı yada dünyanın ekonomi gücünü elinde bulunduran ve yön veren aile, zümre veya şirketler topluluğu bulunuyor mu? Evet belki böyle bir zümre var fakat her durumu bu ailelere bağlamak doğru değil. Özellikle Osmanlı ekonomisi ve Osmanlı'nın yıkılmasında dış güçlerin ekonomiyi nasıl yıktığını ve hangi etmenlerin Osmanlı ekonomisini çökerttiğini daha iyi anlayacağız.
dünyayı yönetenler

İlk olarak "kimsenin bilmediği ve gizli saklanmakta olan Forbes dergisinin zenginleri arasında hiç yer almayan!" Rothschild ailesinden biraz bahsedelim. Aslında çok bahsetmemize gerek olmayacak çünkü bu aile çok iyi biliniyor yani size hiç kimsenin bilmediği bir bilgiyi sunma gibi iddaamız bulunmuyor. Sadece olayların sıralaması ve bazı detaylar dünyayı yöneten ailelerin gerçekten bir amacı ve hedefi olduğunu gösteriyor. Peki bu hedeflerini ve amaçlarını rahatlıkla gerçekleştirebiliyorlar mı? Yani bu zümre dünyada istedikleri yerde cirit atıp top oynayabiliyorlar mı?

Rothschild ve Rockefeller aileleri dünyanın finans sektörünün ciddi bir bölümüne hakim durumdalar. Bu aileler bizim bildiğimiz gibi bir çekirdek aile gibi olmayı aileleri 1000-1500 kişiden oluşmakta ve aile bireyleri farklı ülkelerde ticari faaliyet göstererek, faaliyet gösterdikleri ülkelerde paranın gücüyle ülke yönetimine etki etmeyi amaçlamaktadırlar. 
dünyayı yöneten güçler

Rothschild ailesinin tarihine kısaca bakarsak ve hem Osmanlı hem de ülkemizle ilişiğine bakalım; Mayer Amschel Rothschild 1744 Almanya doğumlu olup, Modern bankacılığın kurucularından kabul edilmektedir. Almanya'da bankacılık faaliyetlerinden sonra İngiltere'ye göç etmiş ve oğullarını Londra, Paris, Viyana, Napoli ve Frankfurt'a yollayarak onlarında bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Bu sayede Avrupa'daki finans sektörünü eline geçirmiştir. O zamanlar Amerika daha tarih sahnesinde yer almadığı için Avrupa Dünya'nın finans merkezi durumundaydı.

19. yüzyılda ise tam büyümeyi gerçekleştirmiş olan aile Fransa'nın İngiltere ile olan savaşından savaş ticareti ile oldukça güçlenmiştir. Savaşa giren ülkelere faiz ile borç para vermek günümüz için de geçerli bir hareket olarak bankalar tarafından devam ettirilmektedir.

Avrupa'da birçok ülkeyi borca bağlayan Rothschild ailesi, İngiltere'nin o zamanlar sürdürdüğü sömürge politikasına destek veren ailedir. Böylece afyon savaşlarında Çin'in ve Hong Kong'un ele geçirilmesi ile dünyadaki hakimiyetini uzak doğuya taşımış oldu.

Bundan sonra Almanya'daki sanayi devrimi sonrası Bosch, AEG ve Siemens gibi şirketleri kurmuşlardır. Bu arada unutmadan Hong Kong'a girmelerinden sonra (Hong Kong Shangai Bank Corporation) HSBC bankasını kurmuşlardır.

Ayrıca 2.dünya savaşını da finanse ettiği söylenen ailenin İsrail'in kurulmasına ön ayak olmuştur.

Osmanlı'nın Ekonomik Çöküşü

Gelelim Osmanlı'ya. Bu aile Osmanlı'nın komşu ülkelere finansör olması ve savaşa kışkırtması ile Rusya, Avusturya ve diğer ülkeler Osmanlı'ya savaş açmışlar ve Osmanlı'yı yıpratmışlardır. 

Ekonomik olarak yıpranan Osmanlı'nın en çok dış borcu Rothschild ailesinin sahip olduğu Bank of England olmuştur. Osmanlı'nın bu borcu ödeyecek gücü olmadığından zamanın padişahı olan 2. Abdülhamid'e Kudüs, Suriye, Filistin'in yeni kurulacak İsrail'e verilmesi karşılığında tüm borçlarının silinmesi teklifine 2.Abdülhamid red cevabı vermiştir. Atatürk'e göre ise Osmanlı devleti bu teklifi kabul edip böyle birşey yapsa bile yıkılmaktan kurtulamazdı çünkü Osmanlı'ya çok büyük oyunlar oynanıyordu.

Bunun ardından 1.dünya savaşının çıkarılması ve finanse edilmesi ile İsrail'in kurulmasına bir adım daha yaklaşılmış olundu.

Rothschild ailesinden başka dünyayı yöneten 12 aile olduğu söylense de en büyük gücü elinde bulunduran 2 aile var. Bunlardan diğeri de Rockefeller ailesidir. Bu iki ailenin elinde bulundurduğu finansal güç dünya ekonomisinin yarısından fazladır.

Rockefeller ailesinden bahsetmek gerekirse, sivil organizasyon, vakıflar, think thank kuruluşları, fonlar, burslar, şirketler ile dünyanın yarısına etki alanına sahiptir. Bu sayede hükümetler üzerinde de önemli etki alanına sahiptirler. Örnek olarak Rockefeller bursuyla okumuş olan ülkemizde önemli isimler vardır. Bunlar arasından örnek vermek gerekirse Bülent Ecevit ve Deniz Baykal önemli isimlerdendir.

Bu iki ailenin sahip olduğu şirketlerden de örnekler vermemiz gerekir. CitiGroup, Exxon-Mobil, Standart Oil, Chevron, HSBC, J.P Morgan-Chase, Ing Group gibi birçok şirketin sahibi olan bu aileler dünya elmas ticaretinin yüzde 90'nına, altın ticaretinin yüzde 45ine, dünyanın birçok petrol şirketine hakimdirler.

Ayrıca 2001 yılında kapanmış olan Osmanlı Bankasının da kurucusudurlar.

Evet bahsettiğimiz gibi dünya ekonomisinde büyük bir söz sahibi olan aileler ve hedefleri az çok belli olmaktadır. Dünyanın ekonomisinin yüzde 50sinden daha da fazla bir paya sahip olunsa da zamanın ruhu her olayın onların lehine olabileceği bir labirent olduğu görüşünün bir antitezidir.
Can Bayram

Can Bayram

Blogger tarafından desteklenmektedir.