Yeni Haberler
recent

ÇALIŞANA KORUMA KALKANI

ÇALIŞANA KORUMA KALKANITürkiye'de 20 milyon çalışan dörtlü bir korumaya sahip. Zaman zaman kötü niyetle kullanılmaya çalışılsa da bu güvenceler çalışanları koruyor. Çalışanları koruyacak güvenceler arasında ihbar süresi, geri dönüşe 8 brüt ücret, her yıla 30 gün tazminat ve işsize 10 ay maaş güvenceleri bulunuyor.

İhbar Süresi

İşten çıkartılan veya kendisi ayrılan işçi için konulan süreye ihbar süresi deniliyor. İşveren işçiyi işten çıkartmışsa belli bir süre için işçiye iş arama izni vermek zorunda. Eğer bu izni vermiyorsa ödemek zorunda. 6 aydan az çalışanlar için iki hafta, 6 ay-2 yıl arası ise dört hafta, 3 yıl ve fazlası için altı hafta karşılığı para ödenir. İşçi kendisi ayrılmak istiyorsa yukarıda sayılan süreler kadar önceden işverene ayrılma isteğini bildirmek zorundadır. 

Her Yıla 30 Gün Tazminat

Haklı bir sebepten veya işten kendi kusuru dışında çıkarılan çalışanlara bu tazminat ödeniyor. Tazminat çalışılan süre kadar ödeniyor ve her yıl için bir brüt maaş olarak hesaplanıyor. Yürürlüğe sokulması planlanan fon ile işçinin parası güvence altına alınıyor. Tazminat ödenmeme durumu ortadan kalkıyor. 

İşten Ayrılana 10 Ay Maaş

Son üç yılda 600 gün, son dört ayda primleri yatan kişiler çalışma süreleri kıstas alınarak işsizlik ücreti alabiliyorlar. Bu ücret, brüt ücretin %40'ı kadar olmakta fakat asgari ücretin %80'nini geçememektedir. Asgari ücret alan için en düşük işsizlik maaşı 660 TL. Maaş en fazla 10 ay ödenmektedir. 

Geri Dönüşe Brüt Ücret

Bir iş yerinde en az 6 ay çalışmış ve bu iş yerinde en az 30 çalışan varsa işten çıkartılan kişi işine iade davası açabiliyor. Fakat bu davayı işten çıktıktan sonra 30 gün içinde açmak zorunluluğu var. Nedensiz yere işten çıkarılan birisi için geri dönüş kararı çıkıyor. İşveren 10 gün içinde işçisini geri almazsa 4 ile 8 brüt maaş arasında para ödemek zorunda. 


Yasalar bazı durumlarda çalışanlara erken emeklilik formülleri sunuyor. Bu formüllerden bazıları şunlar: 

  • Erken emeklilik için borçlanma. Erkekler askerlik, kadınlar ise doğum borçlanmasıyla prim kazanabilmektedir. 


  • Erkekler için 1976'dan önce ilk defa sigortalı olmuş ise 3600 günü tamamladıktan sonra 55 yaşında emekli olabilir.


  • Kadınlar için ise 1981'den önce işe girmiş ve 3600 günü tamamlamışsa 50 yaşını doldurduktan sonra emekli olabilir. 


  • 3600 gün prim formülüyle emekli olabilmek için 1999'dan önce sigortalı olmak gerekiyor. Ayrıca 15 yıl sigortalılık süresi, 10 yıl ödenmiş primi olanlar emekli olabiliyor. 
Kaynak: Faruk ERDEM

Can Bayram

Can Bayram

Blogger tarafından desteklenmektedir.