Yeni Haberler
recent

YATIRIM FONU NEDİR?

YATIRIM FONU NEDİR?
Yatırım fon, yatırımcılardan alınan toplanan mevduatların sermaye piyasası araçlarında (hisse senedi, hazine bonosu, tahvil..) değerlendirilmek amacıyla bir havuz içinde toplanması ve bunun uzmanlarca yönetilmesine dayanan bir yatırım aracıdır. Paranın toplandığı bu havuza portföy denir. Portföyün belirli bir kısmını temsil eden katılma belgesini alarak fona ortak olursunuz.


Yatırım Fonundan Nasıl Kâr Edilir?

Katılım belgesi yoluyla ortak olduğunuz fonun elinde bulundurduğu menkul kıymetler (hisse senedi, tahvil, hazine bonosu) kâr payı elde edilmesiyle, kazanılan gelir portföy değerine yansır. 

Bir başka yol ise; yatırım fonu, ücreti yükselen menkul kıymetlerini satmayıp bekliyorsa katılma belgelerinin fiyatı yükselir. Fonun toplam değerinin artması yatırımınızın da değerinin arttığı anlamına gelir. Eğer katılım belgenizi satarsanız kâr elde edersiniz.


Fon Tipleri Nelerdir?

Sermaye piyasası mevzuatında 12 fon tipi yer almaktadır. Fakat içerdikleri risk faktörü ve vade özelliklerine göre fonlar daha genel bir başlık olan A tipi ve B tipi fonlar şeklinde 2 gruba ayrılır.


1- A Tipi Yatırım Fonu

Hisse senedi ağırlıklı fon tipidir. Hisse senedi ağırlıklı olmasından dolayı diğer fonlara nazaran daha risklidir. Fonun en az yüzde 51'i hisse senetlerinden oluşur.

- Değişken Fon: Hiçbir sınırlamaya bağlı olmayan bu fonda, genellikle hazine bonosu ve hisse senedi sık kullanılır.

- Karma Fon: Sermaye araçlarından en az 2 tanesini ve her biri için en az yüzde 20 oranında olmak üzere içerme zorunluluğu vardır.

- Sektör Fonu: En az yüzde 51 oranında, belirli bir sektöre bağlı şirketlerin hisselerinden oluşmaktadır. Fonun ismi ilgili sektörün ismini alır.


B Tipi Yatırım Fonu 

A tipi fona göre getiri beklentisi risk faktörü yüzünden daha düşüktür. Genellikle ve ağırlıklı olarak hazine bonosu, repo gibi yatırım araçları kullanılır. En sık kullanılan B tipi fonlar şunlardır;

- Likit Fon: Portföyün tümü, doksan günden az kalmış yatırım araçlarından oluşur.

- Değişken Fon: Genelde yüzde 25 hisse senedi, yüzde 20 hazine bonosu şeklinde kullanılırlar.

- Tahvil-Bono Fon: En az yüzde 51 oranında özel sektör veya kamu borçlanma araçlarından oluşur.


Kimler Yatırım Fonu Kurabilir?

Bankalar, sigorta şirketleri, aracı kurumlar, emekli sandıkları yatırım fonu kurabilirler.


Can Bayram

Can Bayram

Blogger tarafından desteklenmektedir.