Yeni Haberler
recent

ENFLASYON NEDİR?


ENFLASYON NEDİR? 


Genel olarak fiyat seviyesinin yüksek olması yada bir defalık yükselmesi enflasyon değildir.Enflasyon,genel fiyat seviyesinin sürekli,hissedilir bir biçimde yükselmesi olarak ifade edilebileceği gibi,paranın değer kaybetmesi,değerinin düşmesi olarak da ifade edilebilir.Fiyatlar, mal ve hizmetlerin piyasa değerlerinin para ile ifadesidir.Eğer fiyatlar yükselirse aynı mal veya hizmet için eskiye kıyasla daha fazla para ödenmesi demektir ve bu da enflasyon olduğu anlamına gelir.Enflasyon kısaca toplam harcamalar ve ihracatın toplamından oluşan talebin, ithal edilen mallar ve hizmetlerin toplamını ifade eden toplam arzı aşması olarak tanımlanabilir.Enflasyon da genel olarak fiyatlar arttığı için paranın değeri düşer. Hükümetler, enflasyonu azaltmayı hedefleyen sıkı maliye ve para politikaları yapmalarına rağmen bu, kısa vadede daha yüksek daha yüksek işsizlik ve daha düşük hasıla anlamına gelir. 


Peki enflasyondan korkmalı mıyız?

Toplumda bunu kanıtlayan yaygın olarak kullanılan bazı iddaalar var.Evet  ama bunların çoğu gerçek dışıdır.İnsanlar  nominal ve reel değişmeleri karıştırdıkları zaman enflasyon aldatmacasına düşerler.Toplumun refahı reel değişkenlere bağlıdır.Daha iyi açıklamak gerekirse; tüm nominal değişkenler aynı oranda artıyorsa insanlar daha fazla nominal gelire sahip olurlar ve daha önceden satın aldıkları malları aynı fiziki miktarda alabilirler.İnsanların ne kadar mal veya hizmet alabileceklerini bize reel gelir gösterir.

Enflasyonun aşırı olması hiper enflasyon adıyla anılır ve aylık enflasyonun % 50 den fazla artması durumudur.Ülkeleri batağa götürür.Alınan tüm önlemlere rağmen düşüş eğilimi göstermeyen bir diğer enflasyon çeşidi kronik enflasyondur.Faiz oranlarına göre %3-%8 arası seyreden ve fiyat artışlarının yavaş olduğu enflasyon çeşidi ise sürünen enflasyondur ki bu arzu edilene yakın bir enflasyon seyridir.Yüksek enflasyon satın alma gücünün zayıflamasına,milli gelirin düşmesine, tasarrufların azalmasına, yatırımların durmasına yol açar.Bu yüzden en ideal olanı sürdürülebilir büyüme, sürünen enflasyondur.

Herhangi üretilen bir mal veya hizmet tüketici talebini karşılayamıyorsa hizmet veya malın fiyatı artar bunun sonucunda talep enflasyonu oluşur.Bunu önlemek için üretimi arttırmak gerekir veya tüketici talebini azaltmak gerekir.Bir de maliyet enflasyonu vardır.Bir malı veya hizmeti üretirken kullanılan girdilerin fiyatlarındaki artış,bu girdilerden üretilen malın veya hizmetin de fiyatının artmasına neden olur.Buna maliyet enflasyonu denir.İthalatı yüksek ülkelerde bu sıklıkla yaşanan bir durumdur.

PARAMI ENFLASYONDAN NASIL KORURUM?

Ülkemizde 10-12 yıldır enflasyon %8 seviyelerinde.Kimse enflasyon karşısında parasının erimesini istemez.Paranızın değerini kaybetmemesini istiyorsanız; paranızı elinizde tutmak yerine çeşitli yatırım araçlarına yatırmalısınız.Yatırım aracı olarak birçok alternatif yolunuz var.Doğru yatırım aracını bulmak için ilk önce araştırma yapmalı ve risk yönetimi yapmalısınız.Yatırım araçlarını riskli, orta riskli ve en az riskli olarak ayırın ve paranızın hepsini tek bir yatırım aracına değil de bölerek yatırımınız yapın.Böylece paranız enflasyondan korunur ve çalışkan bir hesabınız olur.
Can Bayram

Can Bayram

Blogger tarafından desteklenmektedir.